Здравствена грижа

icon001
icon002
icon003

Прилагодете се на печатење на етикети и сметки на болничка опрема,

бар-кодови, лекови, одделенија и записи за случаи кои го поедноставуваат процесот и постигнуваат ефикасно управување

ЗДРАВСТВЕНИ ПРОИЗВОДИ